Dataskyddspolicy GDPR

För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), GDPR innebär att du som kund har större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter.

Vilken information samlas in och vad gör vi med den?
Vi sparar endast information som behövs och är relevant för att kunna leverera våra tjänster till dig som kund. Det är personuppgifter som används för identifiering, kontakt och historik.
För att identifiera dig sparar vi ditt namn, telefonnummer och e-post.
Om du använder olika friskvårdserbjudanden sparar vi även personnummer för det tillfället där du löser in kuponger.
För att kunna kontakta dig, skicka eventuella fakturor och påminna om bokningar etc. sparar vi uppgifter om e-post och telefonnummer.

Den historik vi sparar är exempelvis
Mejlkonversationer samt konversation på sociala medier.
Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Information om tjänster/varor – detaljer angående de tjänster/varor du har köpt.
Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
Information om hur du interagerar med oss – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från oss.
Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.
I de fall du har köpt något från vår webbshop, så sparas även din adress.
Allt detta gör vi för att kunna leverera våra tjänster till dig. T.ex. hantera anmälningar, sköta ekonomisk administration, skicka relevant information och förbättra vår service till dig.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig eller ditt företag på ett antal olika sätt, så som när du beställer en tjänst, kontaktar oss via vår hemsida, kontaktar oss per e-post eller telefon, när du anmäler dig till träningen eller liknande och när du interagerar på våra sociala medier.

Vilken grund har vi för insamlandet?
För att vi ska kunna utföra våra åtaganden, t.ex. boka in dig på träningen och sköta kontakten samt faktureringen har vi en avtalsrättslig grund att spara vissa uppgifter om dig som kund. T.ex. namn, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall har vi även en rättslig förpliktelse.
Vi har även rätt att spara uppgifter som du som kund kan förväntas förstå att vi behöver för att planera träningen, exempelvis hur ofta du tränar och när.

Lämnar vi ut dina personuppgifter till någon annan?
För att värna om din integritet lämnas dina personuppgifter inte ut till tredje part utan att du som kund medger detta.
Det som vi behöver använda som tredje part är bokföringssystem och mailsystem för att kunna skicka ut fakturor och mejl på ett sätt som fullföljer GDPR förordningens krav.
Undantaget om en kund har brutit mot våra villkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempelvis polismyndighet och tillsynsmyndigheter.

Var behandlas dina personuppgifter?
Vi strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas säkerställer CrossNature att säkerhetsnivån är densamma som riktlinjerna för GDPR.

Vilka rättigheter har du som kund?
Som kund kan du när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad eller för att rätta felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, så vida de inte behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva mina avtal.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi informationen så länge som det behövs för syftet.

Mer info och kontakt
Innehållet i denna dataskyddspolicy och användarvillkor kan komma att justeras. Vill du hålla dig uppdaterad rekommenderar vi dig att läsa denna policy med jämna mellanrum.
Har du några frågor? Kontakta oss: hej@starkute.se 

Mer information om GDPR hittar du på Datainspektionens webbplats.

Provträna gratis!

Välkommen att testa ett pass helt gratis. Erbjudandet gäller dig som inte varit medlem tidigare. 

Välkommen ut med oss!